Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-08-01

Idrottsmedicin (GIH2VJ)

H3C68 (HT22, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Karlsson, J., Swärd, L., & Thomeé, R. (2011). Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering (1 uppl.). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 9789186323097
  Bok / Antologi
 • Mickelsson, K., & Jonsson, E. (2011). Dopning i samhället - Vad? Hur? Vem? Varför?. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Hämtad från https://primefitness.se/Dopning%20i%20samh%C3%A4llet%20-%20Vad_%20Hur_%20Vem_%20Varf%C3%B6r_.pdf.
  Myndighetspublikation
 • All litteratur i senaste upplagan.
  Text
 • Vetenskapliga artiklar och andra texter tillkommer.
  Text