Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-06-23

Bild III med ämnesdidaktik för gymnasieskolan (GBP294)

H38ZC (HT21, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Fotografi och digital bildbehandling
 • Árni, S., Aspers, P. & Fuehrer, P. (red.). (2004). Bild och samhälle : visuell analys som vetenskaplig metod. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144032374
  Bok / Antologi
 • Barthes, R. (2006). Det ljusa rummet: tankar om fotografi. Stockholm: Alfabeta.
  Bok / Antologi
 • Edwards, S. (2007). Fotografi : en introduktion. Stockholm: Raster. ISBN: 9789187215773
  Övrigt:finns som e-bok
  Bok / Antologi
 • Forsman, M. (2016). Selfies som visuellt småprat. Nordicom Information, 38(2), ss. 82-88. Tillgänglig: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-34129 [2021-06-21].
  Tidskriftsartikel
 • Sundberg, V. (2013). Bättre bilder – fotoskolan 1. HME publishing.
  Bok / Antologi
 • Sundberg, V. (2013). Bättre bilder – fotoskolan 2. HME publishing.
  Bok / Antologi
 • Artiklar tillkommer.
  Text
2. Rörlig bild
 • Block, B. (2008). The visual story: creating the visual structure of film, TV and digital media. Amsterdam: Focal Press/Elsevier.
  Läsanvisning:Valda delar.
  Övrigt:Finns även som E-bok.
  Bok / Antologi
 • Jansson, M. (red.). (2015). Introduktion till filmpedagogik. Malmö: Gleerups.
  Bok / Antologi
 • Artiklar tillkommer.
  Text
3. Visuellt utvecklingsarbete
 • Hetland, L. (2013). Studio thinking 2: the real benefits of visual arts education. 2 uppl. New York: Teacher College Press.
  Bok / Antologi
 • Sjöberg, C. (red.). (2013). Handplockat: på utflykter i bildarkivet. Styrsö: Förlaget.
  Bok / Antologi
 • (2009). I bildarkivet: om fotografi och digitaliseringens effekter. Stockholm: Kungl. biblioteket.
  Övrigt:Tillgänglig på Internet: http://pellesnickars.se/index.php?s=file_download&id=44
  Bok / Antologi
 • Artiklar tillkommer.
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Fotografi och digital bildbehandling
2. Rörlig bild
 • Öhman-Gullberg, L. (2008). Laddade bilder: representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande. Doktorsavhandling. Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet.
  Övrigt:Finns tillgänglig på nätet.
  Bok / Antologi
3. Visuellt utvecklingsarbete
 • Dahlgren, A. (2013). Ett medium för visuell bildning: kulturhistoriska perspektiv på fotoalbum 1850-1950. Göteborg: Makadam.
  Övrigt:ligger som pdf i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Dahlgren, A. (2005). Fotografiska drömmar och digitala illusioner: bruket av bearbetade fotografier i svensk dagspress, reklam, propaganda och konst under 1990-talet. Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms universitet.
  Övrigt:ligger som pdf i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Higonnet, A. (1998). Pictures of innocence: the history and crisis of ideal childhood. London: Thames & Hudson.
  Övrigt:ligger som pdf i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Holland, P. (2004). Picturing childhood [Elektronisk resurs] the myth of the child in popular imagery. London: I. B. Tauris.
  Övrigt:ligger som pdf i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Rose, G. (2010). Doing family photography: the domestic, the public and the politics of sentiment. Farnham, England: Ashgate.
  Övrigt:ligger som pdf i kursrummet
  Bok / Antologi