Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-06-15

Arbetsmiljöarbete - i praktiken (GAB24F)

H35W7 (HT20, 25%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Arbetsmiljölagen - med kommentarer och dess förordning (H8).
  Text
 • Arbetsmiljöverket (2013) Systematiskt arbetsmiljöarbete – del 1: En analys av svenska fallstudier. Kunskapssammanställning. Rapport 2013:11.
  Text
 • Arbetsmiljöverket (2016) Fysisk variation och belastningsbesvär i arbetslivet. Rapport 2016:1.
  Text
 • Arbetsmiljöverket (2018) Nya sätt att organisera arbete – betydelsen för arbetsmiljö och hälsa Rapport 2018:2.
  Text
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1).
  Text
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2).
  Text
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi (AFS 2012:2).
  Text
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
  Text
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
  Text
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2).
  Text
 • Arbetsmiljöverkets regelstruktur föreskrifter.
  Text
 • Forte (2020). Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro.
  Text
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap (2020). Kunskapssammanställning Psykosocial arbetsmiljö - hälsa och välbefinnande. KS 2020:5.
  Text
 • SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014) Arbetsmiljö och ohälsa - Frågor och fakta.
  Text
 • Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2001:1 (H455).
  Text
 • Ytterligare obligatorisk litteratur om max 200 sidor kan tillkomma. Valfri fördjupningslitteratur föreslås under kursen.
  Text