Kursplan

Kinas kultur och samhälle - introduktionskurs

Kurskod
GKI2VL
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-03-03.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva centrala historiska händelser och grundläggande traditionella kinesiska tankesätt såsom konfucianism och taoism
 • översiktligt redogöra för kinesiska dialekter och diskutera deras relation till standardspråket
 • reflektera över hur den kinesiska kulturens särdrag återspeglas i språksystem och språkbruk
 • beskriva kinesiska genusnormer från 1900-talet till dagens Kina och kritiskt diskutera genusdimensionen i det kinesiska samhället
 • visa grundläggande kunskap om kinesisk kultur.

Innehåll

Kursen behandlar kinesisk kultur och det kinesiska samhället. Detta inkluderar viktiga historiska händelser, traditionella kinesiska tankesätt, språket och kultur, samt genusfrågor i det samtida Kina.

Examinationsformer

 • Aktivt deltagande i seminarier
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • En avslutande onlinetentamen

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är obligatoriska seminarier. Engelska används som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 5,5 hp, inklusive modulen Kinas kultur och samhälle; skriftlig tentamen.

Betygsrapportering:
 • Historia och traditionella tänkesätt - 2 hp
 • Dialekter, språk och kultur - 2 hp
 • Genus i det samtida Kina - 2 hp
 • Kinas kultur och samhälle; skriftlig tentamen - 1,5 hp

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter GKI23D.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande kan kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.