Kursplan

Franska: Skriftlig språkfärdighet II

Kurskod
GFR27N
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-03-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-07.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och förklara olika grammatiska strukturer inom det franska språket
  • tillämpa sina kunskaper i fransk grammatik i egna texter
  • förstå och sammanfatta en längre text på franska.

Innehåll

Kursen omfattar ett fördjupat studium av fransk grammatik. Kursen innehåller varierade skriftliga samt grammatiska övningar, både av styrd och friare karaktär.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom skriftliga inlämningsuppgifter samt genom ett skriftligt prov.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1.

Betygsrapportering:
Modul 1: Grammatik - 4 hp
Modul 2: Skriftliga inlämningsuppgifter - 3,5 hp

Förkunskapskrav

  • Franska: Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp, Franska: Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp, Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag, 7,5 hp och Franska: Kultur och samhälle I, 7,5 hp på grundnivå. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter GFR26R och FR1097.