Kurs VÅ1061

Introduktion omvårdnad och etik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2021

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha grundläggande kunskaper om sjuksköterskeprofessionen och omvårdnadens utveckling, kunskapsteoretiska grund och centrala begrepp. Vidare ska studenten ha kunskap och förståelse för etik och omvårdnadens värdegrund samt olika grupprocesser.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för sjuksköterskeprofessionens och omvårdnadens utveckling,
 • redogöra för omvårdnadens konsensusbegrepp - människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandling - samt hur dessa begrepp beskrivs i olika teorier inom omvårdnad,
 • redogöra för grundidéer i humanistisk människosyn samt jämföra dessa med andra sätt att se på människan,
 • redogöra för omvårdnadens värdegrund, vårdetikens betydelse och reflektera kring egna värderingar i relation till omvårdnad,
 • reflektera över betydelsen av att människans värdighet och integritet upprätthålls i samband med omvårdnad och mellanmänskliga möten,
 • redogöra för grundläggande etiska begrepp och moralfilosofisk teoribildning,
 • redogöra för den svenska hälso- och sjukvårdens organisation och lagstiftning samt sjuksköterskans ansvars- och kompetensområde,
 • reflektera över sjuksköterskans roll för upprätthållande av en god och säker vård,
 • förstå betydelse och användning av forskning, utvecklingsarbete och ett vetenskapligt förhållningssätt inom sjuksköterskans ansvarsområde,
 • söka information i databaser och använda referenshantering.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v12, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
  Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 16/A14)
Anmälningskod:
HDA-V37VV
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 35, 2021

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha grundläggande kunskaper om sjuksköterskeprofessionen och omvårdnadens utveckling, kunskapsteoretiska grund och centrala begrepp. Vidare ska studenten ha kunskap och förståelse för etik och omvårdnadens värdegrund samt olika grupprocesser.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för sjuksköterskeprofessionens och omvårdnadens utveckling,
 • redogöra för omvårdnadens konsensusbegrepp - människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandling - samt hur dessa begrepp beskrivs i olika teorier inom omvårdnad,
 • redogöra för grundidéer i humanistisk människosyn samt jämföra dessa med andra sätt att se på människan,
 • redogöra för omvårdnadens värdegrund, vårdetikens betydelse och reflektera kring egna värderingar i relation till omvårdnad,
 • reflektera över betydelsen av att människans värdighet och integritet upprätthålls i samband med omvårdnad och mellanmänskliga möten,
 • redogöra för grundläggande etiska begrepp och moralfilosofisk teoribildning,
 • redogöra för den svenska hälso- och sjukvårdens organisation och lagstiftning samt sjuksköterskans ansvars- och kompetensområde,
 • reflektera över sjuksköterskans roll för upprätthållande av en god och säker vård,
 • förstå betydelse och användning av forskning, utvecklingsarbete och ett vetenskapligt förhållningssätt inom sjuksköterskans ansvarsområde,
 • söka information i databaser och använda referenshantering.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
  Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 16/A14)
Anmälningskod:
HDA-H39Q7
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig