Kurs VÅ1056

Människans grundläggande omvårdnadsbehov

10,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 44, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper och färdigheter för att kunna bedöma, planera och utföra grundläggande omvårdnad utifrån ett evidens- och erfarenhetsbaserat samt etiskt arbetssätt. Vidare ska studenten kunna reflektera över mångfald och kulturella skillnader i relation till grundläggande omvårdnadsbehov. Den studerande ska även ha kunskaper inom klinisk mikrobiologi samt vårdhygien.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över betydelsen av ett etiskt och professionellt förhållningssätt i mötet med patient, närstående och medarbetare samt hur autonomi, delaktighet, integritet och värdighet kan värnas,
 • utföra grundläggande omvårdnad i mötet med patient utifrån gällande regelverk och säkerhetsföreskrifter,
 • reflektera över hur grundläggande omvårdnadsbehov och bemötande kan påverkas av mångfald och kulturella skillnader,
 • bedöma och identifiera grundläggande omvårdnadsbehov inom områdena andning, cirkulation, nutrition, elimination, hud, aktivitet, sömn, vila och personlig hygien samt vid vård i livets slut och relatera detta till omvårdnadsprocessen,
 • reflektera över åldrandet utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter på individ- och samhällsnivå,
 • använda och värdera resultat från olika mät- och bedömningsskalor inom områdena nutrition, munhälsa, fallrisk och trycksårsrisk som grund för omvårdnad,
 • reflektera över vårdmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande,
 • redogöra för klinisk mikrobiologi beträffande bakteriologi, virologi, mykologi och parasitologi,
 • redogöra för hygieniska principer i vårdarbetet samt visa kännedom om de lagar och författningar som styr smittskydd och vårdhygieniskt arbete samt reflektera över metoder som kan förhindra smitta och smittspridning,
 • tillämpa vårdhygieniska principer i vårdarbetet,
 • hantera riskavfall i hälso- och sjukvården enligt vedertagna principer.
Startar och slutar:
v44, 2020 - v50, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
  Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 16/A14)
Anmälningskod:
HDA-H363Z
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
19 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 8, 2021

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper och färdigheter för att kunna bedöma, planera och utföra grundläggande omvårdnad utifrån ett evidens- och erfarenhetsbaserat samt etiskt arbetssätt. Vidare ska studenten kunna reflektera över mångfald och kulturella skillnader i relation till grundläggande omvårdnadsbehov. Den studerande ska även ha kunskaper inom klinisk mikrobiologi samt vårdhygien.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över betydelsen av ett etiskt och professionellt förhållningssätt i mötet med patient, närstående och medarbetare samt hur autonomi, delaktighet, integritet och värdighet kan värnas,
 • utföra grundläggande omvårdnad i mötet med patient utifrån gällande regelverk och säkerhetsföreskrifter,
 • reflektera över hur grundläggande omvårdnadsbehov och bemötande kan påverkas av mångfald och kulturella skillnader,
 • bedöma och identifiera grundläggande omvårdnadsbehov inom områdena andning, cirkulation, nutrition, elimination, hud, aktivitet, sömn, vila och personlig hygien samt vid vård i livets slut och relatera detta till omvårdnadsprocessen,
 • reflektera över åldrandet utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter på individ- och samhällsnivå,
 • använda och värdera resultat från olika mät- och bedömningsskalor inom områdena nutrition, munhälsa, fallrisk och trycksårsrisk som grund för omvårdnad,
 • reflektera över vårdmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande,
 • redogöra för klinisk mikrobiologi beträffande bakteriologi, virologi, mykologi och parasitologi,
 • redogöra för hygieniska principer i vårdarbetet samt visa kännedom om de lagar och författningar som styr smittskydd och vårdhygieniskt arbete samt reflektera över metoder som kan förhindra smitta och smittspridning,
 • tillämpa vårdhygieniska principer i vårdarbetet,
 • hantera riskavfall i hälso- och sjukvården enligt vedertagna principer.
Startar och slutar:
v8, 2021 - v14, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
  Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 16/A14)
Anmälningskod:
HDA-V37WB
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
20 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig