Kurs PG1063

Didaktik, bedömning, betygssättning och dokumentation - gymnasieskolans yrkesprogram

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla sina kunskaper om yrkesdidaktik för ungdomar och vuxna samt utveckla kunskaper om bedömning och betygssättning. Förmågan att göra medvetna didaktiska val är central. Ett övergripande mål är också att den studerande ska tillgodogöra sig kunskaper som krävs för att identifiera och möta elever med specialpedagogiska behov.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa kunskap om didaktiska teorier och yrkesämnesdidaktik
  • visa förmåga att, i relation till gymnasieskolans styrdokument, välja undervisningsinnehåll samt planera, genomföra och utvärdera undervisning inom yrkesämnet i relation till individ och grupp
  • visa kunskap om och förmåga att identifiera och hantera specialpedagogiska behov
  • visa förmåga att tydligt, såväl i tal som i skrift, kommunicera sina val i den egna undervisningen
  • visa kunskaper om bedömning och betygssättning
  • visa förmåga att analysera och dokumentera elevers lärande samt att göra bedömningar
  • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten reflektera över olika aspekter av bedömning och betygssättning samt att kunna anlägga ett historiskt perspektiv
  • visa förmåga att diskutera och analysera den egna undervisningen i samarbete med andra lärare och i relation till skolans styrdokument såväl som didaktiska teoribildningar.
Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 44, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kvalificerade och relevanta kunskaper för något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. För mer information, se Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (www.uhr.se).
Anmälningskod:
HDA-H3C75
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig