Kurs MT1072

CAD/CAM

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda plåtutbredningsverktyg i ett CAD-system för att skapa plåtar för bockning.
  • använda parametriserad design i ett CAD-system.
  • programmera en CNC-styrd bearbetningsmaskin manuellt med hjälp av ISO-programmering.
  • bereda en detalj för bearbetning, med en CAM-programvara.
  • bereda en detalj, för tillverkning i 3D-skrivare
  • redogöra för grundläggande principer för hur verktygsmaskiner är uppbyggda och arbetar.