Kurs MT1072

CAD/CAM

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda plåtutbredningsverktyg i ett CAD-system för att skapa plåtar för bockning.
  • använda parametriserad design i ett CAD-system.
  • programmera en CNC-styrd bearbetningsmaskin manuellt med hjälp av ISO-programmering.
  • bereda en detalj för bearbetning, med en CAM-programvara.
  • bereda en detalj, för tillverkning i 3D-skrivare
  • redogöra för grundläggande principer för hur verktygsmaskiner är uppbyggda och arbetar.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 3D CAD Grundläggande, grundnivå 1 (MT1008) eller motsvarande.
  • Tillverkningsteknik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1
Anmälningskod:
HDA-H35XU