Kurs MT1049

Grundläggande ritteknik

2,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna läsa och förstå en ritning. Från givna förutsättningar skall studenten manuellt, med hjälp av papper och penna, kunna rita och måttsätta en detalj i korrekta vyer. Studenten skall även förstå hur och varför toleranser och ytjämnhet anges på en ritning .