Kurs MP2039

Materialval

4 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Materialteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • utföra enklare materialval för produktdesign baserat på begränsningar såsom materials funktionella egenskaper, bearbetning och prestanda
  • beskriva hur olika faktorer påverkar materialval för materials tillverkning, användning och återvinning
  • tillämpa materialval för att förbättra produkters hållbarhet och minska energiförbrukningen, med hänsyn till såväl ekonomi som miljö
  • förklara nyckelbegrepp inom livscykelanalys i materialvalsprocessen