Kurs MP2039

Materialval

4 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2022

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • utföra enklare materialval för produktdesign baserat på begränsningar såsom materials funktionella egenskaper, bearbetning och prestanda
  • beskriva hur olika faktorer påverkar materialval för materials tillverkning, användning och återvinning
  • tillämpa materialval för att förbättra produkters hållbarhet och minska energiförbrukningen, med hänsyn till såväl ekonomi som miljö
  • förklara nyckelbegrepp inom livscykelanalys i materialvalsprocessen
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 30 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik
Anmälningskod:
HDA-V3AXB
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig