Kurs IK1091

Webbdesign 2

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Kunskap och förståelse


Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • beskriva den bakomliggande strukturen av ett givet innehållshanteringssystem (CMS, Content Management System)
  • beskriva en iterativ designprocess
  • ge exempel på några av JavaScripts användningsområden vid webbdesign

Färdighet och förmåga


Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • använda webbanalysverktyg för inhämtning av data från internet
  • identifiera potentiella brister i en befintlig webbplats utifrån analys av data från internet
  • skapa en prototyp till en webbplats baserat på gestaltlagar med hjälp av innehållshanteringsverktyg (CMS-verktyg)
  • implementera en webbplats utifrån befintlig prototyp med hjälp av HTML, CSS och JavaScript
  • tillämpa grundläggande objektorienterad programmering med JavaScript för manipulation av DOM (Document Object Model)
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Webbdesign 1, 7,5 högskolepoäng, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32XJ
Huvudområde: