Kurs IK1091

Webbdesign 2

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse


Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • beskriva den bakomliggande strukturen av ett givet innehållshanteringssystem (CMS, Content Management System)
  • beskriva en iterativ designprocess
  • ge exempel på några av JavaScripts användningsområden vid webbdesign

Färdighet och förmåga


Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • använda webbanalysverktyg för inhämtning av data från internet
  • identifiera potentiella brister i en befintlig webbplats utifrån analys av data från internet
  • skapa en prototyp till en webbplats baserat på gestaltlagar med hjälp av innehållshanteringsverktyg (CMS-verktyg)
  • implementera en webbplats utifrån befintlig prototyp med hjälp av HTML, CSS och JavaScript
  • tillämpa grundläggande objektorienterad programmering med JavaScript för manipulation av DOM (Document Object Model)