Kurs IK1004

Java - Grafiska användargränssnitt med Swing

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna göra ett händelsestyrt program med ett grafiskt användargränssnitt där en användare kan lägga till, ta bort, ändra, söka och lista data från olika typer av datakällor.
Studenten skall kunna använda ett flertal av Swingkomponenterna ur Java’s API.
Studenten kan utföra en objektorienterad analys och design på ett givet programmeringsproblem. Studenten kan definiera vanliga begrepp inom objektorienterad programmering.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Introduktion till Javaprogrammering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32ZG
Huvudområde: