Kurs GTY23C

Tyskspråkig barn- och ungdomslitteratur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Kursen ger en introduktion till tyskspråkig barn- och ungdomslitteratur med tonvikt på samtida texter. Litteratur i olika genrer diskuteras och analyseras ur ett mångfaldsperspektiv, dels med utgångspunkt i allmän litteraturvetenskaplig terminologi, dels med fokus på det barnlitteraturvetenskapliga området. Efter avslutad kurs ska den studerande förutom ökad generell språkkompetens kunna:

  • redogöra för de tyskspråkiga ländernas barn- och ungdomslitteratur och dess historia
  • tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp och använda sig av litterär analysteknik
  • reflektera kring texternas pedagogiska budskap
  • reflektera kring hur barn- och ungdomslitteratur kan användas med hjälp av digitala medier i språkundervisning på olika nivåer och i olika åldersgrupper
  • kritiskt utvärdera det egna lärandet.

Extra information:

Tyskspråkig barn- och ungdomslitteratur 7,5 högskolepoäng Kursen ger en introduktion till tyskspråkig barn- och ungdomslitteratur med tonvikt på samtida texter. Litteratur i olika genrer diskuteras och analyseras, dels med utgångspunkt i allmän litteraturvetenskaplig terminologi, dels med fokus på det barn- och ungdomslitteraturvetenskapliga området. Kursen består av 8 obligatoriska online-träffar i ett virtuellt klassrum (seminarierum) vid bestämda tider (inga fysiska sammankomster) och bygger på självständigt arbete med uppgifter som delas ut i kursrummet. Du hittar mer information om kursen i kursrummet i Learn. Logga gärna in som gäst för att ta del av schema och annan information redan före kursstart. Länken till kursrummet och litteraturlistan / kursplan mm hittar du till höger.

Startar och slutar:
vecka 3, 2022 - vecka 22, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Tyska
Behörighetskrav:
  • Tyska: Modern tyskspråkig litteratur, 7,5 hp på grundnivå. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3B9T
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet