Kurs GSS2QV

Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sina kunskaper i ämnet svenska som andraspråk med didaktisk inriktning och utvecklar sin förmåga att se samband mellan teori och praktisk tillämpning inom ämnet. Ytterligare ett mål för kursen är att den studerande utvecklar förmågan att kritiskt diskutera aktuell forskning.