Kurs GSQ2L9

Geografiska Informationssystem för samhällsplanering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för grundläggande geografisk informationsteknik med avseende på metoder och tillämpningar inom samhällsplanering
  • Redogöra för geografisk information och myndighetsdata med tillämpning inom samhällsplanering
  • Lösa vanligt förekommande rumsliga samhällsplaneringsproblem med GIS
  • Presentera resultaten av analyserna enligt kartografiska konventioner och gängse statistiska mått med tematiska kartor