Kurs GSQ2L9

Geografiska Informationssystem för samhällsplanering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för grundläggande geografisk informationsteknik med avseende på metoder och tillämpningar inom samhällsplanering
  • Redogöra för geografisk information och myndighetsdata med tillämpning inom samhällsplanering
  • Lösa vanligt förekommande rumsliga samhällsplaneringsproblem med GIS
  • Presentera resultaten av analyserna enligt kartografiska konventioner och gängse statistiska mått med tematiska kartor
Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3A7B
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig

Start vecka 13, 2022

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för grundläggande geografisk informationsteknik med avseende på metoder och tillämpningar inom samhällsplanering
  • Redogöra för geografisk information och myndighetsdata med tillämpning inom samhällsplanering
  • Lösa vanligt förekommande rumsliga samhällsplaneringsproblem med GIS
  • Presentera resultaten av analyserna enligt kartografiska konventioner och gängse statistiska mått med tematiska kartor
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3AVQ
Huvudområde:
Anmäl dig
Anmälan senast: 15 oktober
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig