Kurs GMT22A

Konstruktionsprocesser

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra för och värdera olika konstruktionsprocesser och vad som skiljer dessa åt.
  • Beskriva vilka olika delar en konstruktionsprocess består av.
  • Beskriva och formulera en generell konstruktionsprocess.
  • Tillämpa kunskaper kring konstruktionsprocesser i konstruktionsarbeten.
  • Redogöra för de regelverk som ett konstruerande företag måste följa i sina konstruktionsarbeten.
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 90 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32ZR
Huvudområde: