Kurs GMT22A

Konstruktionsprocesser

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra för och värdera olika konstruktionsprocesser och vad som skiljer dessa åt.
  • Beskriva vilka olika delar en konstruktionsprocess består av.
  • Beskriva och formulera en generell konstruktionsprocess.
  • Tillämpa kunskaper kring konstruktionsprocesser i konstruktionsarbeten.
  • Redogöra för de regelverk som ett konstruerande företag måste följa i sina konstruktionsarbeten.