Kurs GMI28V

Internet of Things

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Kursen fokuserar på några av de grundläggande insikterna inom IoT (Internet of Things): Varför vill vi ansluta allt? Vad vill vi ansluta till? Hur kopplar vi samman allt?

  Kursen innehåller inledningsvis en översikt av begreppet IoT, där effekterna av sammankoppling av tidigare, ej anslutna enheter till internet, och analysen av den data som de genererar, tas upp och vilken påverkan detta har inom brancher runt om i världen. Andra centrala begrepp som kursen behandlar är ”automation” och ”datafångst” och hur vi genom att bryta ner stora datamängder kan få insikter om, eller automatisera, smarta beteenden som kan leda till optimering av allt från global energianvändning till förbättring av vår hälsa och välbefinnande. Kursen behandlar vidare de tekniska och mjuka färdigheter som behövs för att planera, designa, prototypa och presentera, ände-till-ände IoT-lösningar. I detta inbegrips begrepp som sensorer, enkortsdatorer, nätverksanslutningar (både trådade och trådlösa), samt förmågan att bearbeta och analysera den insamlade datan både lokalt (fog computing) och i molnet (cloud computing). Kursen belyser även vikten av förståelsen för hur dessa IoT-lösningar kan förbättras genom att välja rätt verktyg för insamling, analys och bearbetning av data.
  Startar och slutar:
  v46, 2019 - v3, 2020
  Studietakt:
  50%
  Studieort:
  Borlänge
  Undervisningstid:
  Dag
  Studieform:
  Normal
  Språk:
  Svenska
  Övrigt:
  P: Ges endast som del av ett program.
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Behörighetskrav:
  • Datakommunikation 1 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
  • Skriptprogrammering och Internetapplikationer, 7,5 hp, grundnivå eller motsvarande kunskaper
  Anmälningskod:
  HDA-H33CL
  Huvudområde: