Kurs GIK2QR

Design av webbapplikationer

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • Redogöra för centrala begrepp och ISO-standard inom en användarcentrerad designprocess
 • Redogöra för metoder och aktiviteter inom en användarcentrerad designprocess
 • Redogöra för designmönster för både användargränssnitt och mjukvaruarkitektur.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • Tillämpa relevanta metoder och aktiviteter i en användarcentrerad designprocess
 • Analysera metoder och insamlad data i en användarcentrerad designprocess
 • Utnyttja frontend ramverk för Model–View–View Model (MVVM) och relevanta designmönster för användargränssnitt med syfte att dynamiskt bygga upp och förändra en webbsidas innehåll, layout och struktur
 • Använda serverside-baserade ramverk i form av Model-View-Controller (MVC) och mjukvarudesignmönster vid webbutveckling.
 • Utnyttja ramverk för Object Relational Mapping (ORM) med syfte att förenkla datahantering mot databas.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • Kritiskt värdera metoder och insamlad data i en användarcentrerad designprocess
Startar och slutar:
vecka 3, 2022 - vecka 12, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Responsiv Webbdesign 7,5 hp, Grundnivå
 • Objektorienterad programmering, 7,5 hp grundnivå
Anmälningskod:
HDA-V3B69
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig