Kurs GIK2F8

Dynamiska webbapplikationer

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper och färdigheter i att utveckla webbapplikationer med hjälp av klient- och serverside programmeringstekniker.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för grundläggande termer, begrepp och nyckelord inom webbutveckling.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Utnyttja ett CSS ramverk för att skapa responsiva webbsidor
  • Använda JavaScripts API för att dynamiskt bygga upp och förändra en webbsidas innehåll, layout och struktur genom att bl a använda datastrukturer, styrstrukturer, AJAX, DOM och händelsehantering.
  • Nyttja ett serverside programmerings API vid webbutveckling för att via ett webbgränsnitt kunna göra CRUD operationer mot en databas. Detta sker genom att använda formulär, sessioner, HTTP verb, frågesträngar samt databas API objekt för data access och lämplig teknik för presentation av data
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Objektorienterad programmering 7,5 hp grundnivå eller annan kurs i grundläggande programmering eller motsvarande kunskaper
  • Responsiv Webbdesign 7,5 hp, Grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39B7
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig