Kurs GIH333

Projektarbete outdoor

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 50, 2023

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redovisa och argumentera för en teoretiskt anknuten projektplan inom upplevelseproduktion som innehåller såväl ekonomisk budget som tidsplan
  • självständigt initiera, planera, leda, genomföra och redovisa ett avancerat upplevelseproduktionsprojekt för en definierad målgrupp
  • i skriftlig form redovisa och reflektera över det akademiska perspektivet på upplevelseproduktion i relation till branschens 
Startar och slutar:
vecka 50, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 30 hp Turismvetenskap eller 30 hp Idrotts- och hälsovetenskap
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3G3F
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Marit Nybelius Stub