Kurs FÖ2029

Internationell marknadsföring

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursen behandlar de beslut ett företag som verkar på en global marknad står inför. Under kursen kommer olika beslut som ett företag behöver ta ställning till vid en eventuell etablering utomlands att tas upp.

Huvudsakliga moment i kursen behandlar om företaget ska etablera sig utomlands och i så fall på vilka marknader, vilken strategi företaget ska välja vid en eventuell etablering, hur det globala marknadsföringsprogrammet bör utformas och hur det kan implementeras och koordineras globalt. Olikheter mellan marknader såsom skillnader i kultur, ekonomi, regelverk och marknadsstruktur samt hur dessa skillnader påverkar företagets förhållningssätt till internationalisering behandlas. Verktyg för att analysera detta och ta med det i ett beslutsfattande ingår. Kursen behandlar även hur internationalisering påverkar företagens handel och inköp, sourcing, exportmöjligheter, samt underleverantörers beroende av kundernas lokalisering.

Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Marknadsföring I, 7,5 hp, grundnivå 1
  • Marknadsföring II (7,5 hp)
  • Handelsrättslig översiktskurs 15 hp eller motsvarande kunskaper
  • Organisationsteori, 7,5 hp, grundnivå 1
  • Ekonomistyrning, grundläggande, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H355A