Kurs FÖ1069

Ekonomistyrning och redovisning A

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom ekonomistyrning och redovisning. Ekonomistyrningsdelen behandlar mer precist kalkylering, budgetering och resultatplanering. Kursen ska ge studenten förmåga att praktisk kunna tillämpa metoder för planering och styrning av verksamheten. I den externa redovisningen behandlas löpande bokföring, årsbokslut och användning av bokföringsprogram. Vidare behandlas periodisering, värdering av tillgångar och skulder och bokslutsdispositioner.
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-V33G8
Huvudområde: