Kurs ET1028

Elinstallation, Auktorisation B

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande färdigheter utifrån de krav som Elsäkerhetsverket kräver för utföra de elarbeten som omfattas inom auktorisation B (tidigare behörighet BB1),och därmed kunna följa gällande säkerhetsföreskrifter för elanläggningar, elektriska apparater, bruksföremål och ledningar.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • Förklara innebörden av grundläggande elektrotekniska begrepp.
  • Beskriva hur trefassystemet fungerar och vilka skillnader som finns mellan systemen TN-C, TN-S, TT och IT.
  • Göra enklare beräkningar på de grundläggande el-tekniska komponenterna och beskriva dessa.
  • Tillämpa lagar, föreskrifter och förordningar som gäller vid skötsel och underhåll av befintliga elanläggningar.
  • Tillämpa grundläggande metoder för att lösa problem avseende likströms- och växelströmskretsar.
  • Praktiskt installera, felsöka och underhålla elektriska utrustningar samt att utföra kontroll före idrifttagning.
  • Framställa och tolka dokumentation för enklare styrningar av motorer och andra elektriska utrustningar.
  • Redogöra för de miljökrav som ställs på elektroniska och elektriska produkter.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V34HH
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.