Kurs ET1027

Elkraftteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2022

Det övergripande målet med kursen är att studenter skall erhålla kunskap om principerna för elkraftsystemens komponenter i elgenerering, -transmission och -distribution. Studenten ska kunna utföra numeriska beräkningar för dimensionering av och utföra mätningar för bestämning av funktionsprestanda hos dessa komponenter. Kursen behandlar kraftledningsnät både för växelström och likström, elkraftdimensionering och faskompensering. Motorer, transformatorer och kraftelektronik är viktiga inslag i kursen

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • förklara innebörden av grundläggande begrepp och fackuttryck inom elkraftteknik
  • förklara principerna för olika transformatorer samt kunna dimensionera dem
  • förklara principerna och uppbyggnaden av motorer och generatorer samt dimensionera dem
  • förklara principer, design och struktur av olika typer av kraftelektroniska omvandlare från AC till DC och omvänt samt kunna göra beräkningar på strömriktare
  • dimensionera ledningar och överföringssystem för både trefasväxelström och likström
  • identifiera olika komponenter som finns i elkraftsystem
  • hantera elsäkerhet vid elektriska installationer i elnät
Startar och slutar:
vecka 45, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Ellära del 2,5 hp
Anmälningskod:
HDA-H3CH8
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig