Kurs DT1065

Datakommunikation 1

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Redogöra för historik och utveckling av system för datakommunikation sett både ur ett lokalt, globalt och vetenskapligt perspektiv
 • Redogöra för samtliga lager i OSI och TCP/IP modellen och lagrens tillämpningsområden
 • Redogöra för det vanligast förekommande applikationslager-protokollen och deras tillämpningsområden
 • Redogöra för ethernet-protokollets uppbyggnad och tillämpningsområden
 • Redogöra för grundläggande tekniker och koncept inom trådlösa nätverk samt praktiskt kunna designa och konfigurera såväl isolerade trådlösa nätverkstopologier som trådlös teknik integrerad med trådbunden teknik
 • Redogöra för vanliga typer av säkerhetshot mot lokala nätverk samt tänkbara motmedel mot dessa
 • Praktiskt tillämpa IPv4/IPv6 vid design av IP-adress scheman för medelstora lokala nätverk
 • Praktiskt designa och implementera infrastruktur för medelstora lokala nätverk samt uföra felsökning i dessa
 • Bedöma, utifrån en infrastrukturell topologi, vilken routingteknik som är lämpligast, samt kunna implementera denna i medelstora lokala nätverk
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Matematik B, Samhällskunskap A.
  Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 5/A5)
Anmälningskod:
HDA-V33N5
Huvudområde: