Kurs DT1065

Datakommunikation 1

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Datateknik, Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra för historik och utveckling av system för datakommunikation sett både ur ett lokalt, globalt och vetenskapligt perspektiv
  • Redogöra för samtliga lager i OSI och TCP/IP modellen och lagrens tillämpningsområden
  • Redogöra för det vanligast förekommande applikationslager-protokollen och deras tillämpningsområden
  • Redogöra för ethernet-protokollets uppbyggnad och tillämpningsområden
  • Redogöra för grundläggande tekniker och koncept inom trådlösa nätverk samt praktiskt kunna designa och konfigurera såväl isolerade trådlösa nätverkstopologier som trådlös teknik integrerad med trådbunden teknik
  • Redogöra för vanliga typer av säkerhetshot mot lokala nätverk samt tänkbara motmedel mot dessa
  • Praktiskt tillämpa IPv4/IPv6 vid design av IP-adress scheman för medelstora lokala nätverk
  • Praktiskt designa och implementera infrastruktur för medelstora lokala nätverk samt uföra felsökning i dessa
  • Bedöma, utifrån en infrastrukturell topologi, vilken routingteknik som är lämpligast, samt kunna implementera denna i medelstora lokala nätverk