Kurs BY1044

Installationsteknik

5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Byggteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Studenten ska skaffa sig kunskaper och färdigheter om systemuppbyggnad och funktion för anläggningar för uppvärmning, ventilation, tappvarmvatten, vatten och avlopp i byggnader. Studenten ska känna till den historiska utveckling av dessa system samt vilka normer som reglerar utförandet. Studenten ska också kunna förstå innehållet i en VVS-ritning ( Värme, Ventilation, Sanitet).

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för vad som styr det termiska inomhusklimatet
  • redogöra för hygieniska krav på inomhusmiljö och luftkvalitet
  • beskriva uppbyggnad av och material för vatten- och avloppssystem i byggnader
  • beskriva funktion och material för olika typer av värmesystem och kylsystem
  • beräkna effekt och energibehov för uppvärmning och tappvarmvatten
  • beskriva funktion och material för olika typer av ventilationssystem
  • läsa installationsritningar
  • redogöra för normer som styr installationer i byggnader
  • känna till den historiska utvecklingen av installationssystem i byggnader