Kurs BY1030

Byggstatik och hållfasthetslära

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2022

Studenten ska skaffa sig kunskaper om beräkning och fördelning av laster och krafter på byggkonstruktioner. I hållfasthetsläran ska kunskaper inhämtas om de materialspänningar som krafterna ger upphov till.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Ta fram och beräkna förekommande laster på olika byggkonstruktion
  • Utföra lastnedräkningar
  • Beräkna krafter i stångbärverk
  • Beräkna krafter och moment i balkar och pelare
  • Utföra deformationsberäkningar
  • Beräkna krafter och moment i statiskt obestämda balkar
  • Känna till hur ramar och bågar dimensioneras
  • Beräkna spänningar vid tryck, drag och böjning och skjuvning
  • Utföra statiska beräkningar med dator
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Matematik l och ll 7,5 hp vardera eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V3AVZ
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig