Kurs BQ1082

Fakta, fiktion och flerkameraproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Efter fullbordad kurs ska studenten kunna:

  • genomföra research kring autentiska personer och företeelser
  • förhålla sig källkritiskt till sin research
  • gestalta fakta i dramatisk form
  • framställa ett TV-program i magasinsform: en flerkameraproduktion med dramatiserade delar
  • redogöra för de olika yrkesrollerna i en flerkameraproduktion och hur de förhåller sig till varandra.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 60 hp inom bildproduktion eller motsvarande.
Anmälningskod:
HDA-H3256
Huvudområde: