Kurs APG27U

Utvärdering och verksamhetsutveckling i förskola och förskoleklass (varav 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap om olika utvärderingstraditioner samt kunna problematisera hur dessa kan påverka förskollärares yrkesroll och förskolan som utbildningsarena med särskilt fokus på det professionella ansvaret,
  • visa fördjupad kunskap om systematiskt kvalitetsarbete samt tillämpa denna kunskap självständigt och i samverkan med andra för att utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten med särskild hänsyn till hållbar utveckling,
  • visa fördjupad förmåga att i samspel mellan reflektion och handling anpassa sitt agerande till olika barns behov av omsorg,
  • visa fördjupad förmåga att med utgångspunkt i barns olika kunskaper och erfarenheter planera, genomföra och diskutera undervisning för barn i grupp,
  • visa fördjupad förmåga att anta ett helhetsansvar för den pedagogiska praktiken, samt att kritiskt diskutera och tillämpa ett professionellt förhållningsätt i verksamhetens alla delar,
  • visa fördjupad förmåga att kritiskt reflektera över sin egen och andras förmåga att göra bedömningar i den pedagogiska praktiken genom att beakta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa fördjupad förmåga att identifiera och argumentera för sitt behov av ytterligare kunskaper och förmågor i relation till förskollärarens yrkesroll.


Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Sociala relationer, konflikter och makt i förskolan och förskoleklassen (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FAU
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig