Kurs AMP23Y

Materialval och design

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2021

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Visa förståelse för vikten av att välja lämpliga material vid design och konstruktion.
  • Välja lämpliga material baserat på olika funktionella egenskaper, önskemål och begränsningar.
  • Applicera denna kunskap i materialval för att med ekonomiska och miljövänliga lösningar förbättra hållbarheten och minimera energiförbrukningen hos designen.
  • Analysera och utvärdera vikten av designaspekter såsom teknisk dimension, produktanvändning, miljö, estetik och känslor vid ett materialval.
  • Värdera struktur, egenskaper, bearbetning och prestanda för att kunna göra optimalt materialval inom realistiska ramar för olika fall.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Högskoleingenjörsexamen eller Civilingenjörsexamen med huvudområde inom maskinteknik, metallurgi, materialteknik, produktionsteknik eller motsvarande område, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H395S
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig