Kurs AMC243

Smärta i den kliniska vardagen

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • ingående beskriva nociception, smärtmodulering och smärtupplevelse ur ett fysiologiskt perspektiv
  • beskriva interaktionen mellan immun- och nervsystem och dess betydelse vid vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten
  • jämföra och kritiskt värdera olika sätt att kategorisera smärta i relation till aktuell forskning och klinisk praxis
  • beskriva utvecklingen av långvariga smärttillstånd och göra jämförelser mellan akut och långvarig smärta avseende såväl fysiologiska som psykosociala faktorer
  • redogöra för och kritiskt granska olika typer av bedömningsinstrument vid smärtanalys, och värdera tillämpbarheten hos dessa för användning i forskning och/eller i klinik
  • praktiskt tillämpa patientcentrerade principer för fördjupad klinisk smärtanalys
  • värdera och motivera olika behandlingsalternativ vid smärta, med hänsyn tagen till såväl undersökningsfynd som individens totala hälsotillstånd, och relatera alternativen till befintlig evidens
  • diskutera betydelsen av ålders-, köns- och kulturellt betingade faktorer avseende bedömning och åtgärder vid smärta
  • självständigt söka, sammanställa och kritiskt granska evidensbaserad information inom ett valt fördjupningsområde och dess koppling till hållbar utveckling, samt skriftligen och muntligen förmedla dessa kunskaper.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 150 hp på grundnivå varav minst 60 hp inom huvudområdet fysioterapi, eller avlagd läkarexamen, naprapatexamen eller kiropraktorexamen, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39M8
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet