Research Project: Effektivitet av multimodal rehabilitering vid långvarig muskuloskeletal smärta

Project leader
Björn Äng
Project Members
Elena Tseli
Linda Vixner
Mathilda Björk, Linköpings Universitet
Katja Boersma, Örebro Universitet
Örjan Dahlström, Linköpings Universitet
Ida Flink, Örebro Universitet
Anna Grimby Ekman, Göteborgs Universitet
Hugo Hesser, Örebro Universitet
Riccardo LoMartire, Region Dalarna
Peter Molander, Linköpings Universitet
Xiang Zhao, Örebro Universitet
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
Research Profile
Health and Social Welfare
Subject
Medical Science
Financiers
FORTE
Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV)
Vetenskapsrådet
Publications