Research Project: Med migranternas röst: Migrant World Values Survey Dalarna (mWVS)

Project leader
Bi Puranen, Institutet För Framtidsstudier
Project Members
Ali Abdelzadeh
Tomas Axelson
Erik Lundberg
Thomas Sedelius
Jim Frölander, Institutet för Framtidsstudier
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
migranter, tillit, värderingar, förtroende
Research Profile
Intercultural Studies
Subject
Political Science
Religious Studies
Financiers
Högskolan Dalarna
Institutet För Framtidsstudier
Länsstyrelsen i Dalarna
Region Dalarna