Research Project: Insatser för förskollärares ökade professionella ämneskompetens inom kommunikations- och språkutveckling – ämnesteori, praktisk tillämpning och professionella kollaborativa samtal

Project leader
Tarja Alatalo
Project Members
Project Period
-
Project Status
Completed
Description
Keywords
förskollärare, kommunikations- och språkutveckling, ämneskompetens
Research Profile
Education and Learning
Subject
Educational Work
Financiers