Research Project: Hur tillvaratas barns språkliga kompetenser i övergången från förskola till förskoleklass?

Project leader
Tarja Alatalo
Project Members
Elisabeth Frank, Institutionen för utbildningsvetenskap Linnéuniversitetet
Joanna Meier
Project Period
-
Project Status
Completed
Description
Keywords
Förskola, förskoleklass, skriftspråklig utveckling, överlämning
Research Profile
Education and Learning
Subject
Educational Work
Financiers
Publications