Research Project: Stärkt läs- och skrivdidaktisk kompetens för ett breddat synsätt kring inkludering.

Project leader
Tarja Alatalo
Désirée von Ahlefeld Nisser
Project Members
Project Period
-
Project Status
Completed
Description
Keywords
läs- och skrivdidaktisk kompetens, kunskapande samtal
Research Profile
Education and Learning
Subject
Education
Financiers
Skolforskningsfonden Högskolan Dalarna
Publications