Ämnet tyska har Erasmusavtal med Ludwig-Maximilians-Universität i München (LMU). Som student kan man förlägga en del av studierna dit och sedan tillgodoräkna sig dem i en svensk examen. Genom Erasmus övriga utbytesprogram och andra samarbetsavtal på Högskolan Dalarna finns ytterligare möjligheter till studier utomlands.

Mer information om utlandsstudier/praktik

Senast uppdaterad: