Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Utbildningen ska ge förmåga till deltagande i utveckling av ny teknik och ska vara anpassad till behoven på vår egen arbetsmarknad och till en internationell utbildningsnivå.

Program

Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram

Kurser

Grundnivå

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor maskinteknik
023-77 86 35

Studieadministratör

Studieadministratör
023-77 88 12

Personal

Maskinteknik

Verkstadstekniker
023-77 88 20
070-347 88 20

Verkstadstekniker , Maskinteknik
023-77 88 20
070-347 88 20

Univ adjunkt maskinteknik
023-77 84 30

Univ adjunkt maskinteknik , Maskinteknik
023-77 84 30

Univ adjunkt maskinteknik
023-77 86 14

Univ adjunkt maskinteknik , Maskinteknik
023-77 86 14

Univ adjunkt maskinteknik
023-77 89 26

Univ adjunkt maskinteknik , Maskinteknik
023-77 89 26

Avdelningschef
023-77 83 99
Univ adjunkt maskinteknik (Tjänstledig)

Avdelningschef , Maskinteknik
023-77 83 99
Univ adjunkt maskinteknik (Tjänstledig), Maskinteknik

Univ lektor maskinteknik
023-77 86 35

Univ lektor maskinteknik , Maskinteknik
023-77 86 35

Senast uppdaterad: