Sociologer forskar bland annat om maktrelationer, könsrelationer, social ojämlikhet, etniska konflikter, ungdomskultur, massmedier, barns utveckling, normalitet/avvikelse och om arbetsliv. I forskningen används många olika metoder, såsom enkäter, intervjuer, deltagande observationer och textanalyser.

Studier i sociologi ger kompetens inom alla yrkesområden där det är viktigt med kunskaper om samhället, sociala förhållanden och om social relationer.

Speciella tillämpningsområden av intresse vid Högskolan Dalarna är:

  • feministiskt sociologi
  • idrottssociologi
  • politisk sociologi
  • sociologisk teori
  • våld och behandlingsmetoder.

Kurser

Grundnivå

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor sociologi
023-77 80 53

Studievägledare

Studievägledare
023-77 81 64

Studieadministratör

Studieadministratör
023-77 82 50

Personal

Personal

Sociologi

Univ lektor sociologi
023-77 80 61

Univ lektor sociologi , Sociologi
023-77 80 61

Fil dr
023-77 81 75
Univ lektor sociologi
023-77 81 75

Fil dr , Sociologi
023-77 81 75
Univ lektor sociologi , Sociologi
023-77 81 75
Undervisar i sociologi på Socionomprogrammet, Samhällsvetarprogrammet samt fristående sociologi. Fokus på socialpsykologins teoretiska och praktiska fält samt det metodologiska hantverket.

Avdelningschef
023-77 80 25

Avdelningschef , Sociologi
023-77 80 25

Univ lektor sociologi
023-77 84 42

Univ lektor sociologi , Sociologi
023-77 84 42

Univ adjunkt sociologi
023-77 84 32

Univ adjunkt sociologi , Sociologi
023-77 84 32

Fil dr
023-77 89 33

Fil dr , Sociologi
023-77 89 33

Univ lektor sociologi
023-77 80 53
Docent
023-77 80 53

Univ lektor sociologi , Sociologi
023-77 80 53
Docent , Sociologi
023-77 80 53

Senast uppdaterad: