Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Välkommen till ämnet engelska!

Ska du läsa någon av våra kurser den här terminen?

Genom att logga in som gäst i Learn kan du se nyheter och kursinformation, när kursen startar, aktuell litteraturlista och schema. Det enklaste sättet att hitta till rätt rum är att söka på kurskoden eller kursens namn här på hemsidan. Från kurssidan kan du sedan klicka dig vidare till "besök kursrummet som gäst".

Våra inriktningar

Vi erbjuder kurser inom tre huvudinriktningar, engelskspråkig litteratur, tillämpad lingvistik och didaktik.

Engelskdidaktik

Ett antal kurser inom ämnet engelska fokuserar på ämnesdidaktik och riktas mot studenter inom lärarutbildningen. Dessa kurser handlar om hur man undervisar i ämnet engelska. Vi erbjuder kurser för studenter på grundlärarprogrammet såväl som för år 7-9 och ämneslärarprogrammet.

Studenter på grundlärarprogrammet har förutom kurser i språkdidaktik delkurser i muntlig och skriftlig språkfärdighet, samt i att analysera litterära texter och litteraturdidaktik. Studerande på ämneslärarprogrammet samläser med övriga studenter på grund- och avancerad nivå (Engelska I, II, III och IV) med en del undantag. Istället för att skriva en kandidatuppsats skriver lärarstudenter två examensarbeten inom lärarprogrammet med en engelskdidaktisk inriktning. Lärarstudenter som har engelska som andra eller tredje språk läser kurser på grund- och avancerad nivå och skriver en uppsats med antingen lingvistiskt- eller litteraturfokus.

Examensarbeteskurser för grundlärarstudenter organiseras under ämnet pedagogiskt arbete, men undervisas av lärare på engelskaavdelningen som är både handledare och examinatorer. Studenter utför en egen empirisk studie med engelsk språkdidaktisk inriktning.

Ämnet engelska har också erbjudit kurser inom Lärarlyftet, Skolverkets fortbildningsinitiativ för verksamma behöriga lärare. Dessa kurser har behandlat språkdidaktik, barn- och ungdomslitteratur, grammatik, muntlig språkfärdighet samt filmstudier, och har riktats till lärare inom alla skolformer. 

Tillämpad lingvistik

Presentation kommer. Läs om tillämpad lingvistik på vår engelska webb så länge.

Litteratur

Presentation kommer.

 

Mer information

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor engelska
023-77 80 56

Studierektor

Univ adjunkt engelska
023-77 83 63

Studieadministratör

Studieadministratör
023-77 80 81

Programansvarig litteratur

Docent engelska
023-77 83 92

Programansvarig lärarutbildningen

Univ adjunkt engelska
023-77 83 55

Programansvarig lingvistik

Professor engelska
070-191 86 16

Kurser

Grundnivå
Avancerad nivå
Senast uppdaterad: