Vi vill skapa de bästa förutsättningar för forskning att växa i samspel med omgivningen och vi samverkar tätt med företag och organisationer. Det innebär att forskningen är aktuell och att den kretsar kring skarpa frågeställningar. Det borgar också för att våra utbildningar håller hög kvalitet.

Genomförda disputationer

Disputationer

Nyheter