RSS
Visa som:
Kvinnor i uppehållsrum
Lärarbristen är stor. Enligt beräkningar kommer omkring 45 000 lärare saknas inom de närmsta fem åren. Nu öppnar regeringen upp för fler vägar in i läraryrket.
Nyhet
Vilka behandlingar ger barrplantor bäst förutsättningar att klara av vinterlagringen och kan man på ett enkelt sätt se status på plantan innan utplantering? Dessa frågor svarar Elisabeth Wallin på i en ny doktorsavhandling.
Nyhet
Campus Falun och Campus Borlänge
Många branscher är i stort behov av arbetskraft och de flesta kan vittna om svårigheterna att hitta folk med rätt kompetens.
Nyhet
Högskolan Dalarna kommer även i höst att erbjuda Öppna föreläsningar. Temat kring begreppet hållbarhet fortsätter under hösten med utgångspunkt i den tekniska utvecklingen.
Nyhet
Omslag Hitta språket
Nu har Skolverket publicerat ett kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass. Bakom ”Hitta språket” står Tarja Alatalo, forskare i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna. Nästa år blir materialet obligatoriskt att användas på alla grundskolor, specialskolor och sameskolor i Sverige.
Nyhet
Högskolan Dalarna kommer framöver kunna erbjuda ämneslärarexamen inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet modersmål: arabiska. Utbildningen kommer att starta höstterminen 2019.
Nyhet
Publikbild
Högskolan Dalarna genomför just nu en förstudie för att kartlägga vilken roll ett lärosäte kan, bör och ska ta i innovationssystemet.
Nyhet
För att möjliggöra för framtida behov och skapa möjligheter till utveckling av högskolans verksamhet i Borlänge behöver Högskolan Dalarna ta fram ett lokalprogram.
Nyhet
Publik i Almedalen. Foto: Region Gotland.
Under årets Almedalsvecka, 1-8 juli 2018, medverkar Högskolan Dalarna med ett flertal representanter vid en mängd spännande arrangemang.
Nyhet
Högskolan Dalarna och 2047 Science Center (tidigare Framtidsmuseet) har samverkat under många år. Nu har samarbetet förtydligats med ett avtal och en gemensam avsiktsförklaring, ambitionen är att förstärka det redan goda samarbetet.
Nyhet
Publicerad
Kategorier