DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet

DiVA är Högskolans publikationsdatabas. I DiVA finns Högskolans Dalarnas avhandlingar, uppsatser och rapporter i fulltext. I DiVA redovisas också forskningspublikationer skrivna av Högskolans forskare, till exempel artiklar i vetenskapliga tidskrifter, konferenspublikationer och böcker.

Sök i DiVA

Registrera i DiVA

Som anställd vid Högskolan registrerar du själv din publikation i DiVA.

Bibliotekarie
023-77 86 26
Bibliotekarie
023-77 89 32
Senast uppdaterad: