Huvudområdet Ljud- och musikproduktion ger kurser som omfattar produktion av ljud och musik med moderna verktyg och som samtidigt ger ovärderliga insikter i den inspelade musikens funktion och betydelse i dagens samhälle. Kurserna förbereder kort sagt de studerande inför en professionell verksamhet med det inspelade ljudet i centrum: ljud och musik som konstnärligt uttryck, som handelsvara och som forskningsobjekt.

Undervisning i ljud- och musikproduktion har bedrivits sedan 1993 vid Högskolan Dalarna. Undervisningen äger rum i Mediehuset på forna regementsområdet i Falun. Detta hus är ett av landets bäst utrustade för sitt ändamål. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Men ämnet ska också stimulera de studerande till konstnärlig utveckling, något som sker i projektarbeten med produktionsinriktning.

Ljud- och musikproduktion som huvudområde har tre utbildningsprogram på grundnivå, och samverkar med Högskolan Dalarnas övriga medieproduktionsämnen i ett magisterprogram:

Kurser

Grundnivå

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor ljud och musikproduktion

Studievägledare

Studievägledare
023-77 81 64

Studieadministratör

Studieadministratör
023-77 80 81

Personal

Ljud- och musikproduktion

Univ adjunkt ljudproduktion
023-77 83 22

Univ adjunkt ljudproduktion , Ljud- och musikproduktion
023-77 83 22

Univ adjunkt ljud och musikproduktion
023-77 88 59
Forskarstuderande
023-77 88 59

Univ adjunkt ljud och musikproduktion , Ljud- och musikproduktion
023-77 88 59
Forskarstuderande , Ljud- och musikproduktion
023-77 88 59

Univ adjunkt ljud och musikproduktion

Univ adjunkt ljud och musikproduktion , Ljud- och musikproduktion

Univ adjunkt ljudproduktion

Univ adjunkt ljudproduktion , Ljud- och musikproduktion

Univ adjunkt ljud och musikproduktion

Univ adjunkt ljud och musikproduktion , Ljud- och musikproduktion

Univ adjunkt ljud och musikproduktion
023-77 85 81

Univ adjunkt ljud och musikproduktion , Ljud- och musikproduktion
023-77 85 81

Univ adjunkt ljudproduktion
023-77 84 15

Univ adjunkt ljudproduktion , Ljud- och musikproduktion
023-77 84 15

Univ adjunkt ljud och musikproduktion
023-77 84 24

Univ adjunkt ljud och musikproduktion , Ljud- och musikproduktion
023-77 84 24

Univ lektor ljud och musikproduktion

Univ lektor ljud och musikproduktion , Ljud- och musikproduktion

Univ adjunkt ljud och musikproduktion
023-77 88 62

Univ adjunkt ljud och musikproduktion , Ljud- och musikproduktion
023-77 88 62

Univ adjunkt ljud och musikproduktion
023-77 88 64

Univ adjunkt ljud och musikproduktion , Ljud- och musikproduktion
023-77 88 64

Univ lektor ljud och musikproduktion

Univ lektor ljud och musikproduktion , Ljud- och musikproduktion

Tekniker
023-77 85 15

Tekniker , Ljud- och musikproduktion
023-77 85 15

Univ lektor ljud och musikproduktion
023-77 85 87

Univ lektor ljud och musikproduktion , Ljud- och musikproduktion
023-77 85 87

Univ adjunkt ljudproduktion
023-77 88 63

Univ adjunkt ljudproduktion , Ljud- och musikproduktion
023-77 88 63

Univ adjunkt medieproduktion inr musikproduktion
023-77 83 44

Univ adjunkt medieproduktion inr musikproduktion , Ljud- och musikproduktion
023-77 83 44
Undervisning.

Univ adjunkt ljud och musikproduktion
070-249 48 48

Univ adjunkt ljud och musikproduktion , Ljud- och musikproduktion
070-249 48 48

Univ lektor ljud och musikproduktion
023-77 82 05

Univ lektor ljud och musikproduktion , Ljud- och musikproduktion
023-77 82 05
Thomas Florén Fil Dr och lektor i Ljud- och musikproduktion vid akademin Humaniora och medier. Han undervisar på projekt-, teori- och metodkurser. Han handleder och examinerar även uppsatser på grundläggande, kandidat och magisternivå.

Professor Konstnärlig professor
023-77 83 86

Professor Konstnärlig professor , Ljud- och musikproduktion
023-77 83 86

Senast uppdaterad: