En utbildning utformad efter dina förutsättningar

Den snabba utvecklingen inom audioteknologin har under senare år medfört att den produktion som tidigare krävde stora personalresurser och omfattande utrustning, i dag kan genomföras med en integrerad utrustning av ett mindre team eller till och med av en enda person. Programmet förbereder dig som studerande inför denna nya situation.

Programmet vänder sig därför till dig som är intresserad av att studera ljud- och musikproduktion på distans, exempelvis om du är musiker och vill utveckla din förmåga att producera egna inspelningar. Utbildningen är även lämplig som fortbildning för musik- och medielärare som vill lära sig mer om modern ljud- och musikproduktion.


Utbildningens innehåll

Kurserna i programmet ges av tre samverkande lärosäten: Högskolan Dalarna, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet som alla har en god erfarenhet av utbildning inom detta område. Lärosätena bidrar med sina specifika ämnesområden för att ge dig en utbildning som möter marknadens aktuella krav.

Utbildningens många produktionsuppgifter och uppgifter som innebär analys av befintliga ljud- och musikproduktioner, består av teoretiska och praktiska moment med såväl tekniska, konstnärliga som vetenskapliga perspektiv.

Kontakt med arbetslivet/praktik

I slutet av utbildningen finns en arbetsplatsförlagd praktikkurs.

Studera nätbaserat

Undervisning och handledning sker nästan uteslutande nätbaserat. Vid ett par tillfällen sker den praktiskt orienterade undervisningen vid samlingar på något av lärosätena. För att läsa programmet behöver du ha tillgång till en bredbandsuppkopplad dator med program för flerkanalsinspelning- och mixning, samt en portabel inspelningsutrustning.

Studiemiljö

Du väljer vid vilket av de tre samverkande lärosätena du vill vara inskriven och kan välja mellan att studera på hel- eller halvfart. Du hittar mer information om programmet på vår gemensamma programsida.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter utbildningen har du skaffat dig goda förutsättningar att driva egen verksamhet i ljud- och musikbranschen. Tänkbara arbetsplatser och arbetsuppgifter är produktionsbolag, radio och TV, ljuddesigner för till exempel webbproduktioner, filmljudläggare och studieförbund eller liknande.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Ljud- och musikbranschen är brokig, snabbt föränderlig och i ständig utveckling. Fasta anställningar är dock relativt få i förhållande till antalet arbetstillfällen, vilket innebär att en yrkesverksamhet ofta förutsätter ett eget företagande.

Examen

Med ett fullgjort examensarbete och avslutad utbildning kan du ansöka om en högskoleexamen med inriktning mot ljud- och musikproduktion.

Studera vidare

Utbildningen kan byggas på med ett tredje år vid Högskolan Dalarna. Det extra året leder fram till en Filosofie kandidatexamen i ljud- och musikproduktion. Därefter finns det möjlighet att ytterligare bygga på din utbildning med ett magisterprogram i Audiovisuella studier vid Högskolan.

Senast uppdaterad: