Vid Högskolan Dalarna erbjuder vi nätbaserad utbildning vilket innebär att samtliga föreläsningar och seminarier sker på olika virtuella läroplattformar. Kurserna har inga fysiska träffar, inte ens för examination. Däremot består kurserna av obligatoriska seminarier på bestämda tider.

Du kan välja fristående kurser inom språkfärdighet, litteratur och kultur och studera från 7,5 till 30 poäng per termin. På grundnivå 2 (före dettta C-nivå) har du möjlighet att välja mellan en helt litterär eller språkvetenskaplig inriktning. Detta gör att du blir mer förberedd för studier på avancerad nivå inom ett av dessa områden. Om du läser spanska grundnivå 2 hos oss (före detta C-nivå) kan det även ingå som huvudområde i en filosofie kandidatexamen.

Många av våra lärare kommer ursprungligen från spansktalande länder, vilket borgar för en genuin språkupplevelse.

Kurser

Grundnivå

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor spanska
023-77 89 07

Studieadministratör

Studieadministratör
023-77 82 09

Spanska

Univ lektor spanska
023-77 87 85
Fil dr
023-77 87 85

Univ lektor spanska , Spanska
023-77 87 85
Fil dr , Spanska
023-77 87 85

Fil dr
023-77 87 31
Univ lektor spanska
023-77 87 31

Fil dr , Spanska
023-77 87 31
Univ lektor spanska , Spanska
023-77 87 31

Univ lektor spanska
023-77 89 12
Fil dr
023-77 89 12

Univ lektor spanska , Spanska
023-77 89 12
Fil dr , Spanska
023-77 89 12

Univ lektor spanska
023-77 89 07
Fil dr
023-77 89 07

Univ lektor spanska , Spanska
023-77 89 07
Fil dr , Spanska
023-77 89 07

Univ adjunkt spanska
023-77 81 24

Univ adjunkt spanska , Spanska
023-77 81 24

Univ lektor spanska
070-191 86 36

Univ lektor spanska , Spanska
070-191 86 36

Senast uppdaterad: