Att fördjupa sig i ämnet kulturgeografi innebär att lära sig förstå och analysera samhället utifrån olika platsers och regioners förutsättningar för hållbar utveckling i en globaliserad värld.

Utbildning

Inom ämnet Kulturgeografi ges kurser på grundnivå och avancerad nivå. Vår inriktning i ämnet är regional utveckling och turism och vi ger kurser i mobilitet, befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, hållbar lokal och regional utveckling, landskapsanalys, samhällsplanering och GIS.

Undervisningen i kulturgeografi på grundnivå 1 sker från och med höstterminen 2008 på engelska. Eftersom våra kurser i kulturgeografi har en internationell prägel kommer du att studera tillsammans med studenter från många olika länder. Du har också stora möjligheter till utlandsstudier.

Forskning

Forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena regional utveckling och turism, med fokus på mobilitet och regionförstoring, destinationsutveckling, landskapsanalys samt regional analys av statlig service. Kulturgeografi tillhör forskningsområdet Regionala förändringsprocesser.

Kurser

Avancerad nivå

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Professor kulturgeografi
023-77 85 31

Studieadministratör

Studieadministratör
023-77 89 66

Personal

Kulturgeografi

Univ lektor kulturgeografi
023-77 87 52

Univ lektor kulturgeografi , Kulturgeografi
023-77 87 52

Univ lektor kulturgeografi
023-77 85 74

Univ lektor kulturgeografi , Kulturgeografi
023-77 85 74

Docent
023-77 85 73

Docent , Kulturgeografi
023-77 85 73

Fil dr
023-77 89 61

Fil dr , Kulturgeografi
023-77 89 61

Gästlärare kulturgeografi

Gästlärare kulturgeografi , Kulturgeografi

Professor kulturgeografi
023-77 85 31

Professor kulturgeografi , Kulturgeografi
023-77 85 31

Biträdande universitetslektor
023-77 87 21
Fil dr
023-77 87 21

Biträdande universitetslektor , Kulturgeografi
023-77 87 21
Fil dr , Kulturgeografi
023-77 87 21

Senast uppdaterad: