Matematikdidaktik innebär att man studerar vad matematik är, hur människor lär sig matematik och varför och vad lärare kan göra för att elever ska lära sig matematik. Man försöker då förtydliga matematikens struktur, dvs. relationer mellan fakta, begrepp och procedurer. Man visar även på funktionen eller ändamålet med kunskapen, dvs. de aktiviteter som ämneskunskapen förbereder de studerande för, vare sig de är personligt tillfredsställande eller socialt användbart. Slutligen fokuserar man också på utvecklingen av ämneskunskapen, både historiskt sett och specifikt för den lärande individen.

Kurser

Grundnivå
Avancerad nivå

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor matematikdidaktik
023-77 84 99

Studievägledare

Studievägledare
023-77 81 64

Studieadministratör

Studieadministratör
023-77 82 18
073-270 17 12

Personal

Matematikdidaktik

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 89 64

Univ adjunkt matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 89 64

Univ lektor matematikdidaktik
023-77 84 99
Fil dr
023-77 84 99

Univ lektor matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 84 99
Fil dr , Matematikdidaktik
023-77 84 99

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 86 55

Univ adjunkt matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 86 55

Univ lektor matematikdidaktik
023-77 84 28
070-191 84 82

Univ lektor matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 84 28
070-191 84 82

Gästlektor matematikdidaktik

Gästlektor matematikdidaktik , Matematikdidaktik

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 87 53
Fil lic
023-77 87 53
Doktorand matematikdidaktik
023-77 87 53

Univ adjunkt matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 87 53
Fil lic , Matematikdidaktik
023-77 87 53
Doktorand matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 87 53

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 84 06
Doktorand matematikdidaktik
023-77 84 06

Univ adjunkt matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 84 06
Doktorand matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 84 06

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 85 32

Univ adjunkt matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 85 32

Univ lektor matematikdidaktik
023-77 87 72

Univ lektor matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 87 72

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 80 27

Univ adjunkt matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 80 27

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 82 31

Univ adjunkt matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 82 31

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 80 55
Doktorand matematikdidaktik
023-77 80 55

Univ adjunkt matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 80 55
Doktorand matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 80 55

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 84 04

Univ adjunkt matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 84 04

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 80 85

Univ adjunkt matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 80 85

Doktorand mikrodataanalys
023-77 84 96
070-191 86 35
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 84 96
070-191 86 35
Fil lic
023-77 84 96
070-191 86 35

Doktorand mikrodataanalys , Matematikdidaktik
023-77 84 96
070-191 86 35
Univ adjunkt matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 84 96
070-191 86 35
Fil lic , Matematikdidaktik
023-77 84 96
070-191 86 35

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 81 78

Univ adjunkt matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 81 78

Univ adjunkt matematikdidaktik (Tjänstledig)

Univ adjunkt matematikdidaktik (Tjänstledig), Matematikdidaktik

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 80 83

Univ adjunkt matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 80 83

Univ lektor matematikdidaktik
023-77 82 34
073-460 71 49

Univ lektor matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 82 34
073-460 71 49

Univ adjunkt matematikdidaktik

Univ adjunkt matematikdidaktik , Matematikdidaktik

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 87 38

Univ adjunkt matematikdidaktik , Matematikdidaktik
023-77 87 38

Senast uppdaterad: