Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Det enda i sitt slag

Vi ser det audiovisuella i film och television, vi ser det i nya interaktiva lösningar för webben och i datorspelen men även i musikbranschen. Ljud och bild i samverkan, även kallat auditivt och visuellt, som präglar vårt mediesamhälle mer och mer. Vi kallar det med ett gemensamt begrepp för audiovisuellt.

Vårt magisterprogram är det enda i sitt slag i Sverige. Där erbjuder vi dig möjligheter till fördjupning och nya perspektiv bortom teori och praktik, konstnärligt och vetenskapligt.

Anmälan

Hösten 2018

Start v36

100% studietakt, Studieort Falun
Anmälningskod:
HDA-H2XGU
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen med ett av följande huvudområden: musik, ljud- och musikproduktion, komposition, bildproduktion, audiovisuell produktion, grafisk design eller lärarexamen med inriktning mot medieproduktion eller kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng samt dokumenterad kunskap om och erfarenhet av produktionsprocesser och aktuell teknologi inom ljud- och/eller bildområdet, eller motsvarande kunskaper.

Start v36

50% studietakt, Studieort Falun
Anmälningskod:
HDA-H2XGV
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen med ett av följande huvudområden: musik, ljud- och musikproduktion, komposition, bildproduktion, audiovisuell produktion, grafisk design eller lärarexamen med inriktning mot medieproduktion eller kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng samt dokumenterad kunskap om och erfarenhet av produktionsprocesser och aktuell teknologi inom ljud- och/eller bildområdet, eller motsvarande kunskaper.

Utbildningens innehåll

Programmet går på två terminer med fyra delkurser. Det tar dig från en introduktion till området, via egen produktion och fördjupning i egenhändigt valda produktionsmetoder, med fördjupning i vetenskaplig teori och metod inom området, till ett examensarbete. Här har den studerande stora möjligheter att påverka och välja inriktning på sin produktion. Efter fullföljt program kan du ansöka om en Filosofie magisterexamen i Audiovisuella studier.

Vad blir du efter utbildningen?

Audiovisuella studier är programmet för dig som har ett stort intresse för det audiovisuella området, konstnärlig och teknisk erfarenhet samt en Kandidatexamen inom ljud- och musikområdet och/eller foto- och rörlig-bildområdena och vill fördjupa och vidareutveckla kunskaperna till en personligt unik kunskapsprofil.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Programmet förbereder dig inför fortsatt verksamhet inom medieindustrin, inom forskning vid universitet eller lärarverksamhet.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om en Filosofie magisterexamen med huvudområde Audiovisuella Studier.

Senast uppdaterad: